fbpx

Các Khóa học Thanh nhạc tại Voice Academy

Khi các bạn đến học tại trung tâm, Voice Academy sẽ trực tiếp thiết kế khóa học riêng với lộ trình phù hợp theo sát với năng lực và nhu cầu của cá nhân bạn. Hãy yên tâm vì đây là sản phẩm sáng tạo đặc biệt và duy nhất chỉ có tại Voice Academy. Bạn sẽ là một phần quan trọng, được chính tay xây dựng giáo trình của mình!

18 buổi tương đương 2 tháng

THANH NHẠC TIẾP CẬN

– Tập trung đào tạo kỹ năng thanh nhạc cơ bản.
– Hướng dẫn và tập luyện các kỹ thuật hơi thở.
– Học cách mở Khẩu Hình Trong và Khẩu Hình Ngoài.
– Học viên ứng dụng các kỹ thuật được học vào các ca khúc.

`{`Phổ Biến Nhất`}` 24 buổi tương đương 3 tháng

THANH NHẠC ALL-IN-ONE

– Xây dựng lộ trình với trình độ và mục đích học của từng học viên.
– Hướng dẫn và luyện tập các kỹ thuật hơi thở.
– Học cách mở Khẩu Hình Trong và Khẩu Hình Ngoài.
– Xác định vị trí và cách đặt vị trí âm thanh để đạt hiệu quả tốt nhất.
– Luyện thanh với các mẫu kỹ thuật Legato, Staccato, Passage, Trillo,…
– Hướng dẫn học viên thực hiện 1 số kỹ thuật nâng cao.
– Học viên ứng dụng các kỹ thuật được học vào trong ca khúc.

36 buổi tương đương 4 tháng

THANH NHẠC PREMIUM

– Xây dựng lộ trình với trình độ và mục đích học của từng học viên.
– Hướng dẫn các bài tập hơi thở giúp phát triển dung tích phổi.
– Học cách mở Khẩu Hình Trong và Khẩu Hình Ngoài.
– Xác định vị trí và cách đặt vị trí âm thanh để đạt hiệu quả tốt nhất.
– Luyện thanh với các mẫu kỹ thuật Legato, Staccato, Passage. Trillo,…
– Luyện tập các mẫu luyện thanh nâng cao.
– Học cá kỹ thuật như Giọng Pha (Mix Voice), Giọng Óc (Head Voice).
– Hướng dẫn các kỹ thuật như Belting, Resonance, Twang,..
– Hướng dẫn các kỹ năng trên sân khấu, cách giải phóng hình thể.
– Học viên hoàn thiện tất cả các kỹ năng hát, biểu diễn để tốt nghiệp.