fbpx

Mỗi một học viên đến với trung tâm Pianohome đều là một thành viên trong đại gia đình của chúng tôi. Đây sẽ là nơi các bạn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc cũng như những trải nghiệm đáng nhớ của mình trong suốt khoá học Voice Academy.